MENTOR & MENTEE LIST

MENTOR & MENTEE LIST (2020-21)

Students:

1. Kimaya Kambale. 2. Saurabh Tripathi.
3. Sampada Tambe. 4. Riya Kapoor.
5. Aditi Gadilkar. 6. Rutika Galbale.
7. Vaishnavi Hazari. 8. Aditi Mitra.
9. Shalini Thomas. 10. Arya Santa.
11. Komal Nagvekar.

Students:

1. Varsha Pawar. 2. Teresa Chettiar.
3. Cherina Bhurut. 4. Gauri Kale.
5. Kumud Mungekar. 6. Pratiksha Deshmukh.
7. Rose Sheikh. 8. Kamakshi Raja.
9. Diya Thakkar. 10. Kruttika Sontakke.
11. Hardika Bagul.

Students:

1. Naina Prakash. 2. Radhika Rangpariya.
3. Aishwarya Phadke. 4. Akshara Nair.
5. Anushka Ramanathan. 6. Arati Bhingarde.
7. Gokula Gopi. 8. Gauri Ajith.
9. Kavya Varma. 10. Kavya Pujara.
11. Nanda Indulkar.

Students:

1. Shruti Chavan. 2. Manasi Rajani.
3. Arya Rane. 4. Pallavi Mondal.
5. Rudrani Maske. 6. Laksmipriya Nair.
7. Reheesha Nandanar. 8. Urvashi Gupta.
9. Shravya Kolekar. 10. Aiswarya Iyer.
11. Apurva Khangan.

Students:

1. Vaishali Verma. 2. Tamohar Biswas.
3. Anjali Krishnadas. 4. Akshata Kulkarni.
5. Ekta Kamble. 6. Shubham Khowal.
7. Vaishnavi Naik Satam. 8. Vaishnavi Gaware.
9. Anjali Nigam. 10. Devika Rao.
11. Swapna Hembram. 12. Simran Rode.

Students:

1. Abhijeet Nair. 2. Varalakshmi Munisamy.
3. Shayaree Patil. 4. Mohanraj Acharya.
5. Simran Cherayil. 6. Medha Tendulkar.
7. Sipra Dutta. 8. Darshana Vaidya.
9. Ravi Joshi. 10. Manisha Boricha.
11. Tejal Mody. 12. Apurva Khangam.

Students:

1. Avani Ashar. 2. Mahima Savji.
3. Mahadevi Waghmare. 4. Shefali Wadekar.
5. Sarah Fernandes. 6. Sharwari Walawalkar.
7. Juhi Joshi. 8. Sharvary Jukar.
9. Roshani Kamble. 10. Purvi Chopra.
11. Shruti Paliwal. 12. Paulomi Mukharjee.

Students:

1. Rukmini Iyer. 2. Disha Mhatre.
3. Samiksha Shah. 4. Megha Balkrishnan.
5. Tanuja Tigde. 6. Shefali Barguru.
7. Pragati Ankam. 8. Prapti Gawde.
9. Gautami Joshi. 10. Anisha Pilankar.
11. Akanksha Athaley. 12. Avantika Pawar.

MENTOR & MENTEE LIST (2019-20)

Students:

1. Sanjana Chakravarti. 2. Sejal Deole.
3. Kimaya Kambale. 4. Saurabh Tripathi.
5. Sampada Tambe. 6. Riya Kapoor.
7. Aditi Gadilkar. 8. Rutika Galbale.

Students:

1. Gauri Kale. 2. Kumud Mungekar.
3. Trunali Malap. 4. Aditi Pillai.
5. Pallavi Mondal. 6. Reheeshaa Nandanwar.
7. Pratiksha Deshmukh.

Students:

1. Priyanka Rawat. 2. Varsha Pawar.
3. Gauri Ingawale. 4. Aiswarya Sawant.
5. Teresa Chettiar. 6. Cherina Bhurut.
7. Trunali Malap. 8. Rose Sheikh.

Students:

1. Christina Williams. 2. Priyanka Rawat.
3. Saumali Pal. 4. Naina Prakash.
5. Radhika Rangpariya. 6. Aishwarya Phadke.
7. Akshara Nair. 8. Anushka Ramanathan.
9. Arati Bhingarde. 10. Gokula Gopi.

Students:

1. Chandani Choudhary. 2. Ponnu Sanjeev.
3. Mansi Patki. 4. Priya Trivedi.
5. Shruti Chavan. 6. Manasi Rajani.
7. Arya Rane. 8. Pallavi Mondal.
9. Rutuja Suryavanshi. 10. Rudrani Maske.
11. Ashwathy Malpani. 12. Laksmipriya Nair.
13. Reheesha Nandanar.

Students:

1. Vaishali Verma. 2. Rutuja Marne.
3. Tamohar Biswas. 4. Anjali Krishnadas.
5. Fiona Koprea. 6. Akshata Kulkarni.
7. Ekta Kamble. 8. Shubham Khowal.
9. Vaishnavi Naik Satam. 10. Vaishnavi Gaware.

Students:

1. Hiral Mucchala. 2. Vaishnavi Hajari.
3. Ashvathy Malpani. 4. Diksha Borhade.
5. Shefali Barguru. 6. Rutuja Durgawale.
7. Rupa Sawant. 8. Pournima Gaokar.
9. Rutuja Suryavamshi.

Students:

1. Veethi Malekar. 2. Abhijeet Nair.
3. Vidya Shetty. 4. Varalakshmi Munisamy.
5. Shaayaree Patil. 6. Saumya.
7. Vaishnavi Pillai. 8. Roopa Sawant.

Students:

1. Avani Ashar. 2. Mahima Savji.
3. Mahadevi Waghmare. 4. Shefali Wadekar.
5. Sarah Fernandes. 6. Sharwari Walawalkar.
7. Juhi Joshi. 8. Mitali Rathod.
9. Sharvary Jukar. 10. Roshani Kamble.

Students:

1. Anuchristi Pillai. 2. Sitara Balakrishnan.
3. Medha Sharma. 4. Rukmini Iyer.
5. Sanika Panchbhai. 6. Shivani Karkud.
7. Disha Mhatre. 8. Samiksha Shah.
9. Megha Balkrishnan. 10. Tanuja Tigde.
11. Pragati Ankam.

MENTOR & MENTEE LIST (2018-19)

Students:

1. Sanjana Chakravarti. 2. Paridnya Kalyanpur.
3. Sejal Deole. 4. Kathanki Raval.
5. Kimaya Kambale. 6. Saurabh Tripathi.
7. Sampada Tambe. 8. Riya Kapoor.
9. Aditi Gadilkar. 10. Rutika Galbale.

Students:

1. Shruti Asokan. 2. Surabhi Yadav.
3. Gauri Kale. 4. Vibhavari Kashid.
5. Kumud Mungekar. 6. Trunali Malap.
7. Aditi Pillai. 8. Pallavi Mondal.
9. Reheeshaa Nandanwar. 10. Pratiksha Deshmukh.

Students:

1. Purva Vaidya. 2. Priya Mulay - Samarth.
3. Priyanka Rawat. 4. Varsha Pawar.
5. Gauri Ingawale. 6. Aiswarya Sawant.
7. Teresa Chettiar. 8. Cherina Bhurut.
9. Dhanashri Gunjal. 10. Unnati Ajmera.

Students:

1. Bhakti Mahajan. 2. Christina Williams.
3. Priyanka B. 4. Saumali Pal.
5. Naina Prakash. 6. Radhika Rangpariya.
7. Aishwarya Phadke. 8. Akshara Nair.
9. Anushka Ramanathan.

Students:

1. Chandani Choudhary. 2. Mithila Padhya.
3. Ponnu Sanjeev. 4. Mansi Patki.
5. Priya Trivedi. 6. Shruti Chavan.
7. Krupa Shetkar. 8. Manasi Rajani.
9. Shuba Unni. 10. Shraddha Kawade.

Students:

1. Vaishali Verma. 2. Rutuja Marne.
3. Tamohar Biswas. 4. Anjali Krishnadas.
5. Fiona Koprea. 6. Vighnesh Mahajan.

Students:

1. Hiral Mucchala. 2. Vaishnavi Hajari.
3. Ashvathy Malpani. 4. Diksha Borhade.
5. Shefali Barguru. 6. Rutuja Durgawale.
7. Rupa Sawant. 8. Pournima Gaokar.
9. Rutuja Suryavamshi.

Students:

1. Veethi Malekar. 2. Abhijeet Nair.
3. Vidya Shetty. 4. Varalakshmi Munisamy.
5. Shaayaree Patil.

Students:

1. Priyal. 2. Mahima Savji.
3. Mahadevi Waghmare. 4. Shefali Wadekar.
5. Sarah Fernandes. 6. Sharwari Walawalkar.
7. Juhi Joshi. 8. Mitali Rathod.

Students:

1. Anuchristi Pillai. 2. Sitara Balakrishnan.
3. Medha. 4. Rukmini Iyer.
5. Sanika Panchbhai. 6. Shivani Karkud.
7. Disha Mhatre. 8. Samiksha Shah.
9. Megha Balkrishnan. 10. Tanuja Tigde.

Copyrights 2019 © Developed By Synthesis Communications.